موفقیت شرکت دوده صنعتی پارس در کسب گواهینامه استاندارد بین المللی ISO IATF16949:2016

پس از ارزیابی ها و ممیزی های صورت گرفته ، شرکت دوده صنعتی پارس موفق به کسب گواهینامه های استاندارد سیستم ISO 45001:2018،ISO 14001:2015،ISO 9001:2015 ،IATF16949:2016 گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS و IQ NET از شرکت بین المللی DQS آلمان شد. سال گذشته به‌رغم شیوع ویروس کرونا در جهان با تصمیم به موقع، حمایت‌های همه‌جانبه و تدبیر مدیرعامل محترم و همکاری مدیران ، روسا و  کارکنان شرکت دوده صنعتی پارس ، فرآیند اخذ گواهینامه‌ فوق برای تطابق و تداوم فعالیت‌های سازمان با استانداردهای بین‌المللی در اولویت برنامه‌های این مدیریت قرار گرفت و پس از انجام چندین نوبت  ممیزی داخلی در سال گذشته، موارد و شاخص‌های لازم بررسی گردید .

سرانجام پس از ممیزی نهایی صورت گرفته  با حضور سرممیزین محترم از شرکت DQS آلمان این مهم نهایی شد و شرکت بین‌المللی گواهینامه‌های ایزو را بر اساس استانداردهای مذکور صادر و به این سازمان اعطا کرد.از مهمترین عوامل تایید صلاحیت شرکت دوده صنعتی پارس تدوین مستندات مرتبط با حوزه استراتژی ،تضمین کیفیت ، ارزیابی رضایت و عملکرد کارکنان ، ارزیابی شاخص های تعمیرات و نگهداری، رضایت مشتریان و ارزیابی تامین کنندگان ،تاکید ویژه بر شاخص های ایمنی و زیست محیطی و زیر ساخت های مناسب  و ERP , …را می توان نام برد .

مدیر عامل شرکت دوده صنعتی پارس ضمن تبریک ، تشکر و قدردانی از کلیه پرسنل تصریح کردند : استقرار سیستم مدیریت کیفیت در راستای  برآورده‌سازی الزام‌های افزایش رضایت‌مندی ذینفعان، کاهش محصولات نامنطبق و ضایعات  ، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در راستای ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت و افزایش رضایت و عملکرد کارکنان است.

همچنین ایشان با تاکید بر این موضوع که مشتری بر همه چیز اولویت دارد و تامین کننده به نیابت از مشتری همواره بر کیفیت محصولات نظارت دارد سرلوحه کاری شرکت دوده صنعتی پارس را پایبندی به اصول 7 گانه : مشتری محوری ، پیشرو بودن ، نیاز مشتری ، رویکرد سیستمی و جامع ، ارتقاء همیشگی ، تصمیم گیری گواه محور ، مدیریت روابط و اطلاعات عنوان نمودند.