در حاشیه مجمع عمومی سالیانه شستا از چهارسامانه سینا، سما، سامان، سیما، که زمینه اخذ گزارش‌های شفاف در حوزه‌هایی همچون تولید، فروش، ارزیابی عملکرد شرکت‌های تابعه، دریافت مصوبه‌های هیات مدیره شرکت‌های تابعه، گزارش‌های مجامع، مزایده‌ها و مناقصات، مزایده املاک و انتصابات اعضای هیات مدیره و… را فراهم می‌سازد، رونمایی شد.

محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جریان رونمایی از این چهارسامانه، طراحی آن توسط شستا را گامی بسیار مهم در راستای شفاف‌سازی و مستندسازی امور در این شرکت ارزیابی کرد.

محمدرضوانی‌فر مدیرعامل شستا نیز هدف از طراحی این سامانه‌ها را ارتقا شفافیت، افزایش سرعت و دقت در تصمیم‌گیری و فرام آوردن امکان ثبت و ضبط همه تصمیمات برای ارزیابی عملکردها و برنامه‌ریزی‌ها دانست.

گفتنی‌ است این سامانه‌ها توسط معاونت امور‌هلدینگ‌ها و مدیریت فاوا شستا طراحی و راه‌اندازی شده است.