به گزارش روابط عمومی شرکت دوده صنعتی پارس از بین 600 شرکت شهر صنعتی کاوه، از شرکت دوده صنعتی پارس به خاطر تلاش برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین ایجاد تسهیلات مرتبط با آن از سوی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه تقدیر به عمل آمد. متن تقدیر نامه به شرح زیر است: