همایش بصیرت و آگاهی به مناسبت 9 دی ماه و اولین سالگرد شهادت سردار دلها قاسم سلیمانی در محل کارخانه شرکت دوده صنعتی پارس برگزار گردید.

در این مراسم بیانیه شرکت دوده صنعتی پارس در زمینه حوادث نهم دی ماه قرائت و پس از آن مدیر عامل شرکت دوده صنعتی پارس به بیان ارزشهای انقلاب و نقش و تاثیر نفوذ دشمن در هر نقطه و مکان از جامعه  پرداختند.در ادامه مدیر عامل شرکت دوده صنعتی پارس نسبت به گزارش از فعالیت های انجام شده طی سالهای سال 98و 99 به پرسنل نموده و اعلام نمود که موفقیت های شرکت مدیون کارگران بوده و این موفقیت ها به صورت زنجیره وار به  فعالیت کارگران و مدیران و پرسنل دفتر مرکزی به یکدیگر وابسته هستند.

همچنین در پایان این مراسم مداح اهل بیت دکتر فرزاد مهر درمدح حضرت زهرا(س) به مرثیه سرایی پرداخت.