هم زمان با آغاز اولین روز هفته در آذر ماه جناب آقای دکتر علامه به همراه هئیت همراه از شرکت دوده صنعتی پارس بازدید نمودند. در این بازدید مدیر عامل شرکت جناب آقای دکتر محمدی ضمن خیر مقدم و خوش آمد به جناب آقای دکتر علامه و هیئت همراه گزارشی از روند فعالیت شرکت ارائه نموده و در ادامه مهمانان در بازدید از قسمت های مختلف شرکت و همچنین گفتگو با کارگران مجموعه از نزدیک با فعالیت های شرکت آشنا شدند .

در پایان مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ضمن قدردانی از فعالیت های شرکت برای تمامی کارگران و پرسنل مجموعه آرزوی موفقیت نمودند.