شرکت دوده صنعتی پارس در نظر دارد جهت حمل و نقل مواد اولیه مورد نیاز خود از خدمات شرکت های حمل و نقل مواد نفتی توانمند که دارای تانکرهای کوره دار می باشند،استفاده نماید. لذا در صورت تمایل جهت حضور در مناقصه، از روز سه شنبه مورخ 1399/03/20 لغایت پایان وقت اداری 1399/03/27 با واحد بازرگانی شرکت دوده صنعتی پارس با شماره تلفن های( 5-88783062-021) تماس حاصل فرمایند و نامه درخواست اسناد مناقصه را از طریق ایمیل(info@dsp.co.ir) و یا شماره فکس(88779222-021) ارسال نمایند.لازم بذکرست، اسناد مناقصه پس از هماهنگی، از طریق ایمیل برای متقاضیان ارسال خواهد شد.