شرکت دوده صنعتی پارس جهت بهبود ضریب مصرف، شبیه­سازی راکتور هارد و آموزش کارکنان، از متقاضیان(شرکتهای مهندسی توانمند در فرآیندهای شیمیایی) دعوت می­کند از تاریخ چاپ آگهی تا پایان وقت اداری 1398/11/26 با ارائه معرفی نامه، درخواست و سه نسخه دی وی دی حاوی سوابق کامل شرکت، با هماهنگی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی: تهران- خیابان نلسون ماندلا(آفریقا) بن بست سپیدار-شماره 12 مدیریت بازرگانی (تلفن 5-88783062 021) مراجعه نمایند. نحوه امتیاز دهی و ضرایب در اسناد مناقصه درج شده است.

                                                                            روابط عمومی شرکت دوده صنعتی پارس