پیام مدیر عامل

با استعانت از پروردگار یکتا و تاییدات الهی در راستای اهداف متعالی شرکت دوده صنعتی پارس و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از کرامت انسانی، گام برمیداریم. ما به عنوان خدمتگزاران جامعه با هدف ارایه خدمت، تکریم انسان‌ها، همکاری و تلاش برای جلب رضایت ارباب رجوع که همانا رضایت خالق یکتا است، بر اصول اعتقادی ارائه شده در منشور اخلاقی شرکت که شامل بر مواردی همچون خدا محوری، تعالی سازمانی، فرهنگ سازمانی، قانون محوری، دانش محوری، مشتری مداری و صرفه جویی می باشد، هم پیمان و استوار خواهیم بود تا در جهت سرافرازی صنعت و اعتلای کشور مشارکت اساسی داشته باشیم.این شرکت ضمن تشکیل گروه های تخصصی مستقل در حوزه های کاری تحقیق و توسعه، تولید، بازرگانی، فروش محصولات خود و با به خدمت گرفتن دانش تخصصی آنها موجبات تحقق هر چه بهتر رسالت و ماموریت سازمانی خود گردیده است. 

 مجید محمدی   
مدیرعامل