دوده چیست؟

دوده صنعتی چیست؟

دوده صنعتی کربنی است که به صورت ذرات ریز بوده و دارای ساختار مولکولی‌ بی‌شکل می‌باشد. عمده دوده صنعتی که در دنیا تولید می‌شود با استفاده از روش کوره‌ای و به صورت گرانول شده می‌باشد. روش کوره‌ای تولید دوده صنعتی در مقایسه با سایر روش‌های تولید دارای مزیت بسیار بوده بطوریکه با این روش تولید دوده صنعتی با کاربردهای مختلف را امکان‌پذیر می‌نماید انتخاب یک نوع خاص از دوده صنعتی اثر بسزایی در کیفیت کامپاند لاستیک تولید شده خواهد داشت و یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد خواصی است که از محصول نهایی انتظار می‌رود. • قدرت کشش یا Tensile Strength • Modulus • سختی یا Hardness • ازدیاد طول یا Elongation • مقاومت در برابر سایش • مقاومت در برابر پاره شدن • مقاومت ارتجاعی خواص گریدهای مختلف دوده صنعتی که تعیین کننده کیفیت محصول نهایی می‌باشد از طریق آزمایشات مختلف مطابق با ASTM اندازه‌گیری می‌شود.