ایمنی و محیط زیست

حضور موفق شرکت دوده صنعتی پارس در بازار و مطرح شدن به عنوان یک سازمان موفق در تولید اقتصادی، مستلزم داشتن خط مشی مشخص در زمینه های مختلف از جمله نو آوری، سازماندهی، منابع انسانی، مشتریان و فرآیند مالی و اقتصادی می باشد. بهره مندی از محیط کار ایمن و بهداشتی باعث افزایش انگیزه و تعلق خاطر کارکنان و تقویت روحیه مشارکت کارکنان در امر تولید با بهره وری بیشتر می گردد. لذا مدیریت ارشد شرکت دوده صنعتی پارس، به موازات توجه به سایر جنبه های مدیریت از قبیل کیفیت، جنبه های زیست محیطی و فن آوری اطلاعات به جنبه های ایمنی و بهداشت نیز توجه داشته و با شناسایی مخاطرات ایمنی و بهداشت کلیه فعالیتهای جاری شرکت، برنامه ریزی گسترده ای را برای کاهش خطرات بالقوه صورت داده و در حال پیگیری دارد.
در این راستا با اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، این شرکت موفق به دریافت گواهینامه بین المللی OHSAS 18001/2007 از شرکت TÜVشده است.