اهداف سازمانی

 • شناسایی و توسعه بازار های جدید
 • افزایش بهره وری
 • افزایش میزان سود آوری
 • مدیریت قیمت تمام شده
 • افزایش میزان رضایت مشتریان و ذینفعان
 • توسعه دانش سازمان ، اشتراک گذاری و حفاظت از آن به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی کارکنان
 • توسعه سرمایه گذاری
 • افزایش سطح شایستگی، آگاهی، بهداشتی و ایمنی کارکنان
 • کاهش میزان ضایعات و محصولات نامنطبق و بازیافت آنها
 • حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی های محیطی
 • کاهش وابستگی در تامین تجهیزات و قطعات کلیدی

 

 

 

 

 

 

احمد گذین مدیر برنامه ریزی راهبردی (استراتژی) و مدیر تعالی شرکت دوده صنعتی پارس