استراتژی خدمت به مشتریان

امروزه دنياي كسب و كار بر پايه «مشتري مداري» و «رضايت مشتريان» استوار گشته و فعالان عرصه اقتصاد و كساني كه به ماندگاري جاودانه در اين عرصه مي انديشند به خوبي مي دانند كه اكسيژن تنفس در دنياي تجارت، اصل مشتري مداري است و درك اين سخن كه « هميشه حق با مشتري است» را سر لوحه برنامه هاي خويش مي دانند و آنچه مهم است احساس مشتري پس از خريد است. شرکت دوده صنعتی پارس نیز بر این باور بوده و معتقد است:

  • مشتري براي ما يك فرد خارجي نيست، او جزئي از سازمان ماست.
  • مشتري مهمترين ناظر بر فعاليتهاي ماست.
  • مشتري در كار ما يك هدف زودگذر نيست، او هدف نهايي همه اقدامات ماست.

دراین راستا اين شركت با تاسیس واحد مهندسی فروش و روابط صنعتی کلیه عمليات و اقدامات فروش و خدمات پس از فروش را مطابق با معیار های جلب رضایت مشتری انجام می دهد و همواره نظرات و خواست های مشتریان را به ویژه در زمینه کیفیت محصول تولیدی مد نظر دارد. به این منظور شرکت “پرسشنامه های رضایتمندی مشتری ” خود را مطابق با آخرین معیارهای مدل اروپایی سرآمدی EFQM طراحی نموده واز طریق این پرسشنامه ها به صورت دوره اي نحوه تعامل خود با مشتریان را مورد ارزیابی و اصلاح قرار می دهد.