دیدار علی کدخداشهریاری مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت دوده صنعتی پارس به همراه هوشنگ زینالی مدیرعامل شرکت کربن سیمرغ با مهندس نادر فلاحتی
در روز یکشنبه 8 بهمن 1402

به گزارش روابط عمومی شرکت دوده صنعتی پارس در راستای تکریم پیش‌کسوتان و ارج نهادن به زحمات ایشان، مدیرعامل شرکت دوده صنعتی پارس به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان به اتفاق هوشنگ زینالی مدیرعامل شرکت کربن سیمرغ در روز یکشنبه 8 بهمن 1402 به دیدار و عیادت نادر فلاحتی که از او به نام پدر دوده ایران یاد می‌شود و از پیشکسوتان صنعت دوده در ایران است، رفتند.

در این دیدار کدخداشهریاری با تشکر و قدردانی از خدمات مهندس فلاحتی که در شکل گیری و توسعه کارخانه دوده صنعتی پارس سهم به سزایی داشتند با آرزوی سلامتی برای ایشان، بیان داشت: مهندس فلاحتی یکی از با سابقه ترین متخصصان صنعت دوده ایران و از متولیان راه اندازی اولیه کارخانه دوده صنعتی پارس در دهه هفتاد هستند و اکثر متخصصین این صنعت در ایران مستقیم یا غیر مستقیم از شاگردان ایشان محسوب می شوند.

شهریاری در ادامه با مرور سیر تحولی شرکت دوده صنعتی پارس و با بیان اهمیت جایگاه پیشکسوتان و خدمات ایشان، از نقش به سزای مهندس فلاحتی در به ثمر نشستن پروژه نوسازی راکتور هارد قدردانی نمودند.

در این دیدار گرم و صمیمی مهندس فلاحتی ضمن تشکر از حضور همکاران، به مرور خاطرات و انتقال تجارب خود با مدیران شرکت پرداختند.

لینک کوتاه:دیدار مدیران و کارشناسان شرکت دوده صنعتی پارس با پدر دوده ایران