آقای دکتر برامکی یزدی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (PiiC) صبح روز جمعه 22 مهر 1401 از کارخانه شرکت دوده صنعتی پارس و پروژه نوسازی راکتورهای هارد این کارخانه بازدید کردند.

در این بازدید آقای مهندس مهدی ابراهیمی (سرپرست کارگاه پروژه) راجع به وضعیت پروژه، فعالیتهای انجام شده، فعالیتهای کلیدی و میزان پیشرفت پروژه، آخرین اطلاعات را مطرح کردند و آقای مهندس علی شریفلو (مدیر کارخانه) راجع به وضعیت کارخانه موجود، میزان تولید و ارتباط خطوط موجود با تجهیزات جدید و … مطالبی را ارائه نمودند.

شایان ذکر است که تاکنون دو مرحله (فاز) از کارخانه دوده صنعتی پارس ایجاد شده و فاز سوم در قالب تعویض راکتورهای قدیمی تولید دوده هارد با راکتور نسل جدید، با تکیه بر دانش متخصصان و مهندسین توانمند کشور در دست انجام است .

در این دیدار دکتر برامکی و مهندس شهریاری (سرپرست شرکت دوده صنعتی پارس) راجع به مسائل مختلف از جمله فازهای توسعه آتی کارخانه و روش‌های تامین مالی به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.