ارکان جهت ساز

  • مأموریت:

شرکت دوده صنعتی پارس، تولیدکننده محصولات کربن بلک در انواع گریدهای سخت و نرم با هدف تکمیل زنجیره ارزش تایر و لاستیک با بالاترین کیفیت مورد قبول مشتریان در بازارهای داخلی و بین المللی است و در این مسیر به ارتقای سطح رضایت مندی ذی نفعان ازطریق سودآوری پایدار، مدیریت بهره وری، توسعه سطح کیفی محصولات، رعایت الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست با اعتقاد قلبی عمل می کند.

 

  • چشم انداز: 

دوده صنعتی پارس، برند برتر صنعت کربن بلک و انتخاب اول مشتریان به لحاظ تنوع و کیفیت محصولات

 

  • ارزش های سازمانی:
  1. حفظ برتری در کیفیت محصول
  2. نوآوری مبتنی بر علم و تکنولوژی روز
  3. پاسخگویی صادقانه و مسئولانه به ذینفعان شرکت با پایبندی به قانون مداری و شفافیت در عملکرد و ارائه گزارشات
  4. تلاش در جهت بهبود و کنترل هر چه بیشتر جنبه های زیست محیطی و مصارف حامل های انرژی با رویکرد تولید پایدار
  5. ایجاد و حفظ امنیت، ایمنی، سلامت و رضایت شغلی کارکنان و ارتقاء دانش وآگاهی سرمایه های انسانی

 

دانلود PDF ارکان جهت ساز