دوده 550 پی تایپ(P-TYPE)

پلیمرها به ویژه پلی الفین ها مانند پلی اتیلن در اثر قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش خورشید در حضور اکسیژن تخریب میشوند. زنجیرهای پلیمر، طی یک واکنش رادیکالی، تخریب شده و ساختار آن تغییر می کند. در مورد محصولاتی که امکان قرارگیری آنها در معرض نور خورشید به هنگام انبارش یا کاربرد وجود دارد (مانند لوله) توسط یک فرایند اختلاط مناسب با مواد (Anti uv) استفاده از مواد اشعه ماوراء بنفش ضروریست. دوده P-TYPE به دلیل خواص ویژه آن میتواند در این مورد کمک شایان به صنعت لاستیک نماید. ذرات دوده به دلیل ساختار شیمیایی خاص خود، تمایل به خوشه ای شدن و چسبیدن دارند. لذا فرایند اختلاط باید به گونه ای صورت گیرد که ذرات علاوه بر خورد و پخش شدن (Dispersion) به نحوی مناسب در زمینه پلی اتیلن توزیع گردند (Dispersion)، تا بتواند اثر بخشی مطلوبی در محافظت کامل از پلیمر داشته باشد. دوده به خوبی توانسته است همه موارد تکنیکالی و کیفیتی را رفع نماید. در صنعت قطعات لاستیکی خودرو، با توجه به حساسیت های کیفیتی و همچنین در صنعت تولید نوار لاستیکی و پروفایل های بسیار حساس دوده P-TYPE با موفقیت در کنار تولید کنندگان قطعات اکسترودری حساس و دقیق حضور دارد و تامین کننده با اهمیت کارخانجات لاستیک و پلاستیک خواهد بود.