دوده سخت (hard)

N-220 

مقاومت  سایشی بالایی را ایجاد می کند. قدرت کشش بالا و مقاومت در برابر پارگی خوبی را موجب می شود. هدایت الکتریکی متوسطی دارد در تایر کامیون ها و اتوبوس های مسافربری و وسایل مکانییکی کاربرد دارد. 

N-234 

مقاومت سایشی فوق العاده بالایی را فراهم می آورد. ساختار بالایی دارد و در الاستومرها و در آمیزه های SBR/SR کاربرد دارد. 

N-326 

این گرید دارای ساختار پایین، استحکام بخشی و مقاومت کششی بالا، بسیار مقاوم در برابر پارگی و از هم گسیختگی در ترکیب رابر می باشد. در وسایل مکانیکی، بدنه اصلی تایر، تسمه و کمربند و در تایر خودروهای جاده ای کاربرد دارد. 

N-330 

دارای مقاومت سایشی خوب به همراه خاصیت ارتجاعی بالا می باشد و مقاوم در برابر کشش و پارگی می باشد. به طور گسترده هم در رابر های سنتزی و هم در رابر های طبیعی کاربرد دارد و هم در تایر ها و هم در وسایل مکانیکی استفاده می شود. 

N-339 

مقاومت سایشی فوق العاده ای دارد. دارای ساختار بالایی می باشد و در تایر خودروهای مسافر بری و وسایل مکانیکی کاربرد دارد. 

N-375 

این دوده از لحاظ مشخصات بسیار شبیه گرید 339 می باشد. خاصیت تقویت کنندگی و ضریب سختی بالا و قابلیت فرآیندی عالی دارد و در صنعت تایر جهت ساخت لایه های میانی تایر استفاده می شود.