پورتال سهامداران

سهامداران گرامي
شركت سرمايه گذاري دوده صنعتی كه به عنوان يك بنگاه اقتصادي با كاركرد ملي و بين المللي و همسو با سياست هاي كلان اقتصادي و توسعه اي كشور وجايگاه موثر در اقتصاد داخلي نقش آفريني نموده و سرمايه گذاري در حوزه هاي مولد، پايدار و بنيادين را محور اصلي كسب و كار خويش قرار داده است.
این شرکت به عنوان نماد ارزشمند و تاثير گذار بازار سرمايه، ضمن بهره گيري از فرصتهاي محيطي و تاكيد بر نقاط قوت و شايستگي هاي كليدي خود ، گزينه هاي زود بازده و سودآور سرمايه گذاري را انتخاب و با درك صحيح از نيازها و خواسته هاي سهامداران، حداكثر ارزش افزوده را براي آنها به ارمغان خواهد آورد.

اطلاعات شركت، ارائه شده به سازمان بورس اوراق بهادار و آخرين اطلاعات معاملات سهام شركت را ميتوانيد از لينکهاي زير مشاهده کنيد: 

شبکه کدال (صورتهاي مالي و اطلاعيه ها)

سايت TSETMC (آخرين قيمت سهام و پيشينه)