اطلاعیه و تصمیمات مجمع

نام حجم فایل
صورتجلسه مجمع سال 1397 249 KB
صورتجلسه مجمع سال 1398 184 KB
صورتجلسه مجمع سال 1399 715 KB
صورتجلسه مجمع فوق العاده افزایش سرمایه سال 1400 168 KB
زمانبندی پرداخت سود سهام سال 1400 776 KB