اطلاعیه و تصمیمات مجمع

نام حجم فایل
صورتجلسه مجمع سال 97 249 KB
صورتجلسه مجمع سال 98 184 KB
جدول زمانبندی پرداخت سود سال 1398 57.8 KB