تهران : 8.3°С
Tehran : 8.3°С
يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
Sunday, 18 February, 2018
دفتر مرکزی
  آدرس : تهران، خیابان آفریقا، کوچه سپیدار، شماره 12   

 تلفن : 5 - 88783062 21 0098
 
 دورنگار : 88779222 21 0098
 
 پست الکترونیک : info@dsp.co.ir