تهران : 12.7°С
Tehran : 12.7°С
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
Thursday, 22 February, 2018
هیات مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی
1 یزدان نادری مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره
2 مهدی وهاب پور عضو هیأت مدیره (موظف)
3 مژگان روشن نژاد عضو هیأت مدیره (غیر موظف)
4 هادی وکیلی عضو هیأت مدیره (غیر موظف)
5 علیرضا نبئی رئیس هیأت مدیره