تهران : 6°С
Tehran : 6°С
پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹
Thursday, 9 April, 2020
گزارشات عملکرد 9 ماه 1396

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش عملکرد 9 ماهه سال 1396

 

  عملکرد شرکت دوده صنعتی پارس در 9 ماهه سال 1396 و مقایسه آن با دوره منتهی به سال 1395 و بودجه مصوب سال 1396 بشرح جدول ذیل می­باشد:

 

شرح

 

واحد سنجش

 

نه ماهه

سال 1396

 

نه ماهه

سال 1395

 

درصد افزایش(کاهش)

 

بودجه سال 1396

 

درصد

تحقق بودجه

تولید

 

تن

 

18.576

 

14.194

 

31

 

26.000

 

71

فروش

 

تن

 

18.773

 

16.198

 

16

 

25.000

 

75

سود(زیان) هر سهمEPS

 

ریال

 

481

 

(1.003)

 

(148)

 

600

 

80

سود(زیان)عملیاتی

 

میلیون ریال

 

86.596

 

(95.270)

 

(191)

 

110.144

 

79

سود (زیان)خالص

 

میلیون ریال

 

57.694

 

(120.383)

 

(248)

 

71.946

 

80

 

 همانطور که در جدول خلاصه فوق مشاهده می­شود شرکت با اتکاء به توانمندی مدیران و کارکنان زحمتکش خود در 9 ماهه سال 1396 توانسته 80 درصد از EPS پیش بینی شده خود را محقق نماید و در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 که شرکت به ازای هر سهم دارای زیان (1.003) ریالی بوده، موفق به کسب EPS 481 ریالی شده است.

در ضمن پیش بینی می­گردد شرکت تا پایان سال 1396 EPS 600 ریالی پیش بینی شده خود را تحقق بخشد.