تهران : 36°С
Tehran : 36°С
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
Sunday, 18 August, 2019
دفتر مرکزی
  آدرس : تهران، خیابان آفریقا، کوچه سپیدار، شماره 12   

 تلفن : 5 - 88783062 21 0098
 
 دورنگار : 88779222 21 0098
 
 پست الکترونیک : info@dsp.co.ir