تهران : 14.2°С
Tehran : 14.2°С
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷
Friday, 14 December, 2018
دفتر مرکزی
  آدرس : تهران، خیابان آفریقا، کوچه سپیدار، شماره 12   

 تلفن : 5 - 88783062 21 0098
 
 دورنگار : 88779222 21 0098
 
 پست الکترونیک : info@dsp.co.ir