تهران : 26.8°С
Tehran : 26.8°С
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
Wednesday, 15 August, 2018
هیات مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی
1 یزدان نادری مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره
2 مهدی وهاب پور عضو هیأت مدیره (موظف)
3 حسن کوه خواهی عضو هیأت مدیره (غیر موظف)
4 هادی وکیلی عضو هیأت مدیره (غیر موظف)
5 علیرضا نبئی رئیس هیأت مدیره