تهران : 19.4°С
Tehran : 19.4°С
شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
Saturday, 4 April, 2020
ویدئو رویدادهای مهم/آموزشی
جهت بالا بردن میزان توانائی ها و مهارت کارکنان و به روز بودن آنها، شرکت دوده صنعتی پارس اقدام به راه اندازی واحد آموزش و تجهیز آن با امکانات و لوازم کمک آموزشی نموده است. نیازهای آموزشی پرسنل کارخانه در کلیه رده های سازمانی شناسایی و مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر اساس آن برنامه ریزی سالیانه آموزشی صورت می گیرد.
این آموزش ها علاوه بر واحد آموزش داخل کارخانه در مراکز آموزشی خارج از کارخانه از قبیل موسسات معتبر آموزشی و مراکز آموزشی فنی و حرفه ای بصورت تخصصی انجام می گیرد و پس از اتمام دوره آموزش، ارزیابی کاملی از میزان اثر بخشی دوره برگزار شده صورت می گیرد. همچنین این شرکت اهتمام خاصی به مقوله آموزش کارآموزان اعم از دانشجویان و دانش آموزان داشته و همه ساله تعداد زیادی از این افراد، آموزشهای خود را در این واحد صنعتی می گذرانند.